امروز : سه شنبه 16 آذر 1400 بروزرسانی:1400/04/21

گالری تصاویر
برای دیدن تصاویر بعدی روی تصویر کلیک نمایید

12:04 PM 1399/05/15 تعداد بازدید: 2
  به گزارش روابط عمومي اداره كل شيلات  لرستان :تفاهم نامه اي با موضوع توليد واشتغال زايي در سطح دهستانها و روستاهاي محروم استان لرستان در حوزه آبزي پروري ( پرورش ماهي در قفس واستخر هاي پيش ساخته ) مابين اداره كل شيلات لرستان وقرار گاه پيشرفت  وآباداني سپاه حضرت ابوالفضل (ع ) لرستان منعقد گرديد .

تفاهم نامه همكاري في مابين قرارگاه پيشرفت وآباداني سپاه حضرت ابوالفضل (ع ) لرستان واداره كل شيلات استان لرستان
  به گزارش روابط عمومي اداره كل شيلات  لرستان :تفاهم نامه اي با موضوع توليد واشتغال زايي در سطح دهستانها و روستاهاي محروم استان لرستان در حوزه آبزي پروري ( پرورش ماهي در قفس واستخر هاي پيش ساخته ) مابين اداره كل شيلات لرستان وقرار گاه پيشرفت  وآباداني سپاه حضرت ابوالفضل (ع ) لرستان منعقد گرديد . در اين قرارداد يك سري فعاليتها واقدامات  در دستور كار قرار گرفت كه هريك از طرفين طبق اين تفاهم نامه ملزم به انجام يك سري فعاليتها واقدامات شدند. كه قرار گاه سپاه حضرت ابوالفضل  متعهد گرديد روستاها ودهستانهاي محروم ومستعد را شناسايي كرده ،متقاضيان را جهت دريافت تسهيلات  بانكي معرفي نمايد وپشتيباني اقدامات توانمند سازي – آموزشي ونظارتي در سطح روستاها وتهيه دستورالعمل اجرايي در زمينه اقدامات مشترك را در دستور كار خود قراردهد . در مقابل اداره كل شيلات لرستان نيز ملزم به انجام اهليت سنجي فني واعتباري متقاضيان روستايي ، آموزش وتوانمندسازي مهارتي ، هماهنگي در صدور مجوزهاي مربوط به پرورش ماهي در قفس، تهيه دستورالعمل هاي فني پرورش ماهي در قفس واستخرهاي پيش ساخته ونظارت ميداني براي واحد هاي پرورش ماهي احداث شده در سطح روستاهاي تحت پوشش شد .


فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)