امروز : سه شنبه 16 آذر 1400 بروزرسانی:1400/04/21

گالری تصاویر
برای دیدن تصاویر بعدی روی تصویر کلیک نمایید

9:25 AM 1399/09/19 تعداد بازدید: 2
به گزارش روابط عمومي اداره كل شيلات لرستان :در مورخ 18 / 9 /1399 در محل سالن جلسات اداره كل شيلات لرستان وبا حضور معاون محترم توسعه منابع انساني سازمان برنامه وبودجه استان واعضاء كار گروه توسعه مديريت  تشكيل ومصوبات زير مورد تاييد اعضاء قرار گرفت .
در ابتداي جلسه ضمن  خير مقدم وخوش آمد گويي توسط مدير كل شيلات استان وارائه گزارش عملكرد اداره كل شيلات استان در خصوص  پروژه هاي اجرايي واهداف تعيين شده در سال جاري منطبق با برنامه ششم توسعه وتلاش براي رسيدن به توليد واشتغال وتكثير .
در ادامه معاون محترم توسعه منابع انساني سازمان برنامه وبودجه توضيحاتي  در خصوص ضرورت برگزاري جلسات وهم چنين توضيح وتشريح كار گروه توسعه وكميته  هاي مربوطه وشرح وظايف هر كميته وثبت ومستندسازي عملكرد هر شاخص، توضيحاتي را جهت اطلاع ساير اعضاء بيان فرمودند.
  اين جلسه مصوباتي به شرح ذيل داشت .

به گزارش روابط عمومي اداره كل شيلات لرستان :در مورخ 18 / 9 /1399 در محل سالن جلسات اداره كل شيلات لرستان وبا حضور معاون محترم توسعه منابع انساني سازمان برنامه وبودجه استان واعضاء كار گروه توسعه مديريت  تشكيل ومصوبات زير مورد تاييد اعضاء قرار گرفت .
در ابتداي جلسه ضمن  خير مقدم وخوش آمد گويي توسط مدير كل شيلات استان وارائه گزارش عملكرد اداره كل شيلات استان در خصوص  پروژه هاي اجرايي واهداف تعيين شده در سال جاري منطبق با برنامه ششم توسعه وتلاش براي رسيدن به توليد واشتغال وتكثير .
در ادامه معاون محترم توسعه منابع انساني سازمان برنامه وبودجه توضيحاتي  در خصوص ضرورت برگزاري جلسات وهم چنين توضيح وتشريح كار گروه توسعه وكميته  هاي مربوطه وشرح وظايف هر كميته وثبت ومستندسازي عملكرد هر شاخص، توضيحاتي را جهت اطلاع ساير اعضاء بيان فرمودند.
  اين جلسه مصوباتي به شرح ذيل داشت .
مصوبات
      مقرر گرديد  مدير كل محترم شيلات نسبت به تعيين دبير ارزيابي عملكرد در اداره كل شيلات لرستان اقدام نمايد.
      مقر گرديد دبير هر كميته واعضاء زير مجوعه مرتبط با هر كميته مشخص شود وطي يك نامه اداراي به ايشان ابلاغ گردد.
      مقرر گرديد هر 3 ماه يك بار گزارش عملكرد يك يا دو كميته در كار گروه توسعه وبا حضور نماينده معاونت محترم توسعه منابع انساني سازمان برنامه بودجه تشكيل وصورت جلسه گردد.
      مقرر گرديد باتوجه به رتبه  شيلات در سنوات گذشته وبه منظور بررسي ومشخص شدن نقاط ضعف و قوت هر كميته  نسبت به برگزاري جلسه آسيب شناسي وصورت جلسه وبارگذاري مستندات مربوط به آسيب شناسي صورت گرفته اقدام لازم به عمل آمده ونتيجه جهت پيگيري وسير مراحل قانوني به معاونت توسعه منابع  انساني سازمان برنامه وبودجه استان ابلاغ گردد.
      مقرر گرديد پيشنهادات دستگاههاي اجرايي طي جلسه اي با حضور اعضائ كميته ها مشخص وطي مكاتبه اي در خصوص شاخص هاي عمومي واختصاصي حداكثر ظرف مدت يك هفته آينده تعيين وبه سازمان برنامه بودجه استان جهت بررسي وتصميم گيري اعلام وابلاغ گردد.

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)