امروز : سه شنبه 11 آذر 1399 بروزرسانی:1399/07/15
ارائه دهنده مقاله/تحقیق  :  نام                : محمود خانوادگی   : قانعی تهرانی سازمان مصوب کننده  : سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
  موسسه اجرایی : موسسه تحقیقات شیلات ایران-پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مجری      : موسسه تحقیقات شیلات ایران-پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تعداد بازدید: 2374
عنوان مقاله/تحقیق   : پرورش قزل الا در استخرهای خاکی
هدف تحقیق          : لطفاً به پیوسط مراجعه شود
روش تحقیق         : لطفاً به پیوسط مراجعه شود
فایلهای پیوست
تصاویر پیوست
ارائه نظرات