امروز : جمعه 30 اردیبهشت 1401 بروزرسانی:1401/01/27

گالری تصاویر

1:13 PM 1397/01/28 تعداد بازدید: 482
آدرس
لرستان - خرم اباد - خیابان انقلاب - خیابان رازی - خیابان گلشن یک - جنب ادار هکل تعاون کار ورفاه اجتماعی - اداره کل شیلات لرستان
تلفن ک33229503 -066
دورنگار ک33229504 -066

توضیحات
اداره کل شیلات لرستان در نظر داردعملیات اجرایی بند انحرافی سیستم انتقال آب وحوضچه ترسیب اولیه مجتمع پرورش ماهیان سر دآبی واقع در شهر سپید دشت را به شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید . موضوع :عملیات اجرایی بند انحرافی سیستم انتقال آب وحوضچه ترسیب اولیه مجتمع پرورش ماهیان سر دآبی مبلغ برآورد اولیه :74054041635 مبنای برآورد :فهرست بهای آبیاری وزهکشی سال 95 رتبه مورد نیاز :4 آب مدت اجرا :18 ماه
فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)